Teleterapi, terapist tarafından güvenilir bir video bağlantısı aracılığıyla sağlanan terapiyi ifade eder. Güvenli bir platform aracılığı ile iki taraflı canlı video aracılığıyla bireylerle çalışır.

Teleterapi, terapist tarafından güvenilir bir video bağlantısı aracılığıyla sağlanan terapiyi ifade eder. Güvenli bir platform aracılığı ile iki taraflı canlı video aracılığıyla bireylerle çalışır.

TeleterapiOnline Terapi mi almak istiyorsunuz?

Speech-language pathologist. Basic language skills. Articulation problem. Speech therapy, language therapy, improve language development concept. Pinkish coral bluevector vector isolated illustration
01

Artikülasyon (Sesletim) Bozuklukları

Konuşma seslerini artiküle etmede yaşanan  iletişim güçlüğüdür. konuşma seslerinin yanlış çıkarılması ya da belirli konuşma seslerinin hiç çıkarılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan konuşma anlaşılırlığını etkileyen bir sorundur.

Fonolojik Bozukluklar
02

Fonolojik Bozukluklar

Konuşma seslerinin dildeki görevleri ile ilgili bilginin bilişsel olarak zihinsel sözlükte saklanması, temsil edilmesi, ya da erişilmesi ve çağrılması ile ilgili sorunlar olarak ele alınır.

Kekemelik
03

Kekemelik

Kekemelik konuşma akıcılığını olumsuz yönde etkileyen bir konuşma bozukluğudur.. Kekemelikte ses, hece  ve kelime tekrarları, ses uzatmaları , eşit olmayan konuşma hızı ve kas gerilimine bağlı bloklar görülebilmektedir.

Hızlı Bozuk Konuşma (Takifemi)
04

Takifemi (Hızlı-Bozuk Konuşma)

Hızlı-bozuk konuşma kekemelik gibi kişinin konuşmasının akıcılığında ortaya çıkan bir akıcılık sorunudur. Kişi normalden daha hızlı konuştuğu için sesleri , heceleri yutar, kelimeleri yuvarlayabilir.

Tutor with pupil. Little girl studying. Private lesson.
05

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlükleri,  öğrenme ile ilgili bir veya birden fazla bilişsel süreci etkileyecek şekilde beyin işlevini değiştiren genetik ve/veya norobiyolojik faktörlerden kaynaklanmaktadır.

The cry. The angry screaming teen girl on a blue studio background. Facial expressions and people emotions concept. Trendy colors. Front view. Half-length portrait
06

Afazi

Afazi, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan bir dil bozukluğudur. Konuşmanin üretimi ve/veya anlaşılması ve okuma ve/veya yazma yeteneğini etkiler.

llittle beautiful girl near brick wall with red sneakers and a plaid shirt, emotion girl
07

Otizm

Otizm spektrum bozukluğu  nörogelişimsel bir bozukluktur.Otizm  spektrum bozukluğunda  Çevredeki bireylerle iletişim kurmada yetersizsizlik  ve bu iletişimi sürdürmekte sınırlılıklar yaşanabilmektedir.

Dizartri
08

Dizartri

Dizartri, çene ve ağız bölgesindeki zayıf kasların konuşmayı zorlaştırdığı bir durumdur. Yaş, dizartrinin yaygın bir nedeni olsa da, Serebral palsi, Multipl Skleroz, felç veya beyin hasarı gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir.

TERAPİ DİL ANKARA

TERAPİ ANKARA'DA VERİLEN HİZMETLER

  • Gecikmiş Dil ve Konuşma Terapisi
  • Çocukluk Çağı Apraksisi Terapisi
  • Fonolojik Bozukluklar Terapisi
  • Akıcılık Bozuklukları (kekemelik, takifemi) terapisi
  • Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi
  • Down Sendromlularda Dil ve Konuşma Terapisi
  • Öğrenme Güçlüğü Eğitimi
  • Psikoterapi